Om Dandesign

Som strategisk Internet partner yder Dandesign kompetent sparring i forbindelse med udvikling af Internet løsninger. Vi kan løse langt de fleste typer af Internet opgaver og har mange års erfaring.

Det er et dedikeret mål, at vores kunder opnår det bedst mulige afkast. Vi betragter hvert projekt som unikt, sætter os ind i den enkelte kundes situation og ser på en opgave fra flere vinkler.

Foruden vores solide erfaringsgrundlag kan vi trække på et tæt netværk af samarbejdspartnere og således tilbyde en bred palette af avancerede løsninger uden meromkostninger. Samarbejdet med vores leverandører er mangeårigt, baseret på en gensidig tillid og en daglig dialog.

Dandesign blev etableret i 2001, og har rødder helt tilbage til midten af 1990´erne, da Internettet blev offentligt tilgængeligt og kommercielt.